เกี่ยวกับเรา

            โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณนานาชาติ เอม เป็นโรงเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวที่เริ่มมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณบนใบหน้าและเรือนร่าง โดยก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 25 ปี และผ่านการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534

            และในปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณนานาชาติ เอม ได้รับการอนุมัติหลักสูตร CIBTAC จากสมาพันธ์ BABTAC ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรการดูแลผิวพรรณ บนใบหน้าแบบครบวงจร ประกอบด้วยการทำทรีทเม้นท์บนใบหน้าพร้อมขั้นตอนการใช้เครื่อง มือไฟฟ้าเกี่ยวกับความงามแบบถูกวิธี การแต่งหน้า การทำเล็บมือ-เท้า และการทำ waxing

            ในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณนานาชาติ เอม ได้เพิ่มเติมหลักสูตร CIDESCO จากสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และ โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณนานาชาติ เอม เป็นโรงเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ไทย ที่นำหลักสูตร CIDESCO จากสวิสเซอร์แลนด์มาใช้ในการเีรียนการสอน เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการทำทรีทเม้นท์ในส่วนของใบหน้าและร่างกายอย่าง สมบูรณ์แบบ ซึ่งหลักสูตร CIDESCOจะเน้นการเรียนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งส่วนของใบหน้า และเรือนร่าง ตลอดจนการทำ waxing, make up และการทำเล็บมือ – เท้า

            ปัจจุบัน มีโรงเรียนกว่า 166 แห่งใน 33 ประเทศทั่วโลก ที่มีหลักสูตร CIDESCO ในการ ดูแลผิวพรรณ โดยเฉพาะผู้ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจสปา หรือต้องการทำงานสปาทั้งใน และต่างประเทศ

            จากอดีตจนปัจจุบัน นักเรียนที่จบหลักสูตร CIBTAC ของอังกฤษ และ CIDESCO ของสวิสเซอร์แลนด์ สามารถมีความรู้ความเข้าใจในทุกส่วนของธุรกิจสปา ทั้งด้านทฤษฎี กายวิภาคศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพผิว การเลือกทรีทเม้นท์ที่เหมาะสมแก่ลูกค้า รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อผิวพรรณที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น และเต็มรูปแบบทั้งในส่วนของทรีทเม้นท์หน้า – ตัว การทำเล็บมือ – เท้า การฝึกแต่งหน้า การฝึกกำจัดขน ทั้งบริเวณ ขา แขน รักแร้ คิ้วและหนวด หรือ Bikini wax ซึ่งผู้จบหลักสูตรทุกคนยืนยันว่าประสบความสำเร็จและมีงานรองรับแน่นอน